За нас

За нас:

Суит Силвия Ив е компания, специализирана в доставките на голяма гама храни и продукти за
магазинната и ХоРеКа мрежа в Югозападна България. Това включва както дистрибуция на 
известни марки, така и търговия с произведени от нас или наши партньори стоки.
Ние сме семейна компания, създадена през 1992 г. в Благоевград. През 2008 година 
започна и разширяването ни, свързано с откриване на нов централен офис и търговска база, 
намираща се в Благоевград. 
Нейният капацитет позволява директно обслужване на всички наши клиенти в Югозападната
част на страната. В други райони това става чрез партньорство с местни компании. Гордеем се
със създадени в годините не просто хиляди клиенти, а приятели, с които работим ежедневно
с взаимно доверие и респект и заедно търсим и решаваме предизвикателствата на деня.
Селекцията на нашите продукти, както за ритейла, така и за професиналистите от ХоРеКа 
клиентската ни мрежа е изключително внимателно направена и базирана както на вече
не малкият ни опит, така и на всички тенденции, нужди, търсения и интереси на пазара.
Непрекъснатото й обновяване е наша основна грижа и ежедневен стремеж с идеята 
да следваме заедно, а защо не и да създаваме ритъма и динамиката на пазара.
Ключът в нашата фирмена стратегия е „отношението“. Това е крайъгълния камък в работата
ни с клиенти, с продукти, с партньори, дори по между ни. Считаме, че специалното ни
отношение е здрава основа за взаимно доверие и успешно и взаимоизгодно
партньорство.